Należność główna, koszty jej odzyskania (zapłaty)

 

W 2014 roku sprzedałam mieszkanie rozwiązałam umowę na energie elektryczną z firmą ENEA nie wiedziałam że zostało zadłużenie w kwocie 160 zł które po 1 roku osiągnęło kwotę 1040 zł.Powiadomił mnie dopiero komornik zajmując moją emeryturę. Wystarczył 1 rok i niczego nieświadoma przeszłam Windykację ,Sąd ,Komornika

Maria Lekarewicz: Odsetki za rok czasu to ok. 18 zł, licząc pozostałe koszty, nie powinna to nyć taka kwota, maksymalnie 500 zł. Nakaz zapłaty przyszedł prawdopodobnie na pana stary adres (sprzedanego mieszkania) dlatego nie mógł pan wcześniej zareagować.

Zwrócić się do komornika o kserokopię nakazu zapłaty i będzie pab wiedział ile faktycznie zasądził sąd, wysokość kosztów postępowania i dopiero od tej sumy (należność główna, odsetka ustawowe od kwoty za podany okres, koszty – łącznie dadzą sumę od której komornik nalicza swoje wynagrodzenie 15%

Strona główna » Należność główna, koszty jej odzyskania (zapłaty)