Oferta

Forma Świadczenia Usług
Klienci biznesowi:
– dla firm świadczymy usługi jednorazowe, lub w ramach stałej umowy o obsługę prawną. Wynagrodzenie według stawek
godzinowych bądź ryczałt miesięczny/
Klienci indywidualni
-kancelaria świadczy usługi klientom indywidualnym w następujących dziedzinach prawa:
– prawo karne
– prawo cywilne i rodzinne
– prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
– odszkodowania komunikacyjne, wypadkowe, błędy lekarskie i inne.


Kancelaria świadczy usługi prawne na podstawie umowy zawartej z klientem, udzielonego pełnomocnictwa, a w
szczególności:
– zastępstwo procesowe
– udzielanie porad prawnych, doradztwo prawne
– sporządzanie opinii prawnych
– przygotowywanie projektów umów oraz udział w negocjacjach
– opracowywanie projektów pism, wniosków oraz podań, składanych do organów podatkowych, administracji państwowej i
samorządowej, instytucji ubezpieczeniowych
– reprezentacja we wszelkich postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach karnych, cywilnych i gospodarczych,
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.
– sporządzanie umów spółek prawa handlowego, rejestracja podmiotów gospodarczych, doradztwo prawne dla małych i
średnich przedsiębiorstw.

– ubezpieczenia społeczne (renty, emerytury i inne)
– upadłość konsumencka

Honorarium ustalane indywidualnie w zależności od czasu i nakładu pracy adwokata.
Porady prawne od 100 do 200 zł.