Rozwiązanie umowy o prace

 

Dzień Dobry,
nie otrzymałem do podpisania umowy o pracę, ani nie przedstawiono mi na piśmie warunków pracy (dobowa i tygodniowej norma czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia). Pracę rozpocząłem w dniu 20.04.2016 r, a od dnia 28.04.16 jestem na zwolnieniu. W dniu 02.08.16 r. otrzymałem listem poleconym świadectwo pracy. Data nadania na poczcie: 29.07.16 r. ( to było doręczenie pierwszorazowe) Natomiast data na świadectwie to 19 lipca 2016 r. Moim zdaniem niesłusznie rozwiązano ze mną umowę, przekroczono też termin doręczenia świadectwa. Co mogę zrobić ? Umowę rozwiązano w trybie art. 30 par 4,a nie w trybie art. 56 (bo jestem na zwolnieniu lekarskim od 28 kwietnia). Moim zdaniem kolejne naruszenie przepisów prawa. Chciałbym żądać odszkodowania. Mam więc pytanie: Czy złożenie wniosku do ZUS– w tym wypadku po ustaniu zatrudnienia o wypłatę zasiłku chorobowego, uniemożliwia mi uzyskanie odszkodowania ?, Chciałbym prosić o pomoc w napisaniu Pozwu. Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Maria Lekarewicz: Jeżeli nie zawarto z Panem umowy na piśmie, należy przyjąć, że umowa została zawarta na czas nieokreślony. W czasie zwolnienia lekarskiego (do pół roku chorowania) pracodawca nie może Pana zwolnić. Do Sądu można wystąpić z pozwem o odszkodowanie za rozwiązanie umowy z naruszeniem prawa.

Strona główna » Rozwiązanie umowy o prace