Upadłość konsumencka (kiedy?)

Witam, otrzymałem łącznie pięć nakazów zajęcia wynagrodzenia za prace. Sprawy dotyczą nie spłaconych zobowiązań wobec banku i uczelni za szkolę wieczorową, od dłuższego czasu spłacam też inne zadłużenia. Posiadam pełną umowę o prace. Ze względu na całkowitą wysokość długo i ich ilość nie jestem w stanie spłacać wszystkiego na raz. W jaki sposób mogę rozwiązać ten problem i rozłożyć spłatę na raty możliwe do spłacania przeze mnie?

Maria Lekarewicz: jeżeli odsetki od długów rosną szybciej niż Pan spłaca (a właściwie potrąca komornik) powinien Pan rozważyć wniosek o upadłość (tzw. upadłość konsumencka). Można wnioskować o częściowe umorzenie długów (np. w całości odsetki i jakiś procent z należności głównej, koszty egzekucji, sądowe). Po skutecznym wniesieniu wniosku do sądu (znakiem tego będzie postanowienie sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego) zawieszona zostaje egzekucja komornicza, wstrzymane jest naliczanie odsetek i jednocześnie we wniosku wnosi Pan o rozłożenie na raty. Spłata długu rozłożona na lat 5 w miesięcznych ratach, w wysokości adekwatnej do długów, ale też możliwej do spłaty (biorąc pod uwagę sytuację finansową, rodzinną dłużnika, możliwości spłaty: zdrowy/niezdolny do pracy, z orzeczeniem niepełnosprawności itp.). Jeśli są już ustalone: wysokość raty, termin spłaty i dłużnik przez trzy lata wywiązuje się z terminowego spłacania tych rat, postępowanie zostaje umorzone, czyli zakończone, Umarza się dług, objęty postępowaniem upadłościowym.
W ciągu pięciu lat od zakończenia postępowania upadłościowego nie można zaciągać kredytów, pożyczek.

Strona główna » Upadłość konsumencka (kiedy?)