Wierzytelność spadku. Co z nią zrobić.

 

Mój nieżyjący już ojciec wziął kredyt bratankowi na zakup samochodu. Bratanek spłacił kilka rat i zaprzestał spłacania (porzucił pracę). Wówczas ojciec spłacał do chwili śmierci. Po śmierci ojca bratanek obiecał załatwić sprawę kredytu, jednakże tak sie nie stało. Sprawdziłam to po roku (mieszkam daleko)i przejęłam ten kredyt wraz z odsetkami karnymi z uwagi na to, że i tak bank/firma windykacyjna weszłaby na moje konto. Brat nie pracuje, a spadek (mieszkanie) mamy jako współwłasność. Bratanek przyznał się do kredytu i zwrócił mi 4 raty. Mam dowód rozmów na czacie na fb. Obecnie nie zwraca. Pracuje na czarno w Belgii. Jak zmusić go do spłacania zaległych i bieżących rat? E-sąd chyba nie wchodzi w grę z powodu że nie znam adresu do Belgii, a komornik też nic nie zdziała, bo bratanek nie posiada żadnego majatku (samochód sprzedał, a pieniądze przepuścił).

Maria Lekarewicz: rozumiem, że bratanek wyjechał do Belgii czasowo. w tej sytuacji powinien Pan złożyć p-ko bratankowi pozew do sądu w Polsce, właściwy dla jego ostatniego miejsca zamieszkania. W pozwie musi Pan opisać całą sytuację, że występuje Pan jako spadkobierca ojca (przedłoźyć do sądu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Pisma banku jako dowód, ewntualny harmonogram spłat, z którego wynika, że po śmierci ojca i dalej dług nadal jest do spłaty (i do kiedy) potwierdzenia spłaty kredytu przez Pana, wydrukować rozmowy z bratankiem na czacie, z których będzie wynikało, że dług uznaje. Na tym etapie jako wartość przedmiotu sporu (czyli kwota której zapłaty Pan żąda) może Pan podać jedynie wartość już spłaconych przez Pana rat, a także jeżeli ma Pan udokumentowane kwotę spłaconą przez ojca jako, że jest Pan spadkopbiercą i odpowiada zarówno za długi ojca (o ile zmarł przed 18.11.2015 r. dziedziczy także Pan (i Pana brat) wierzytelności jakie miał ojciec od innych osób – w tym od bratanka. Podać oba tytuły żądania (wierzytelność ojca – podać kwotę), wierzytelność Pana (spłacone przez Pana raty).
Wartość przedmiotu sporu to jest łączna suma z tych dwóch tytułów. Jeżeli Pan wysłał do bratanka wezwanie do zapłaty (tylko listem poleconym) może Pan żądać odsetek ustawowych od następnego dnia do którego dał mu Pan termin zapłaty. Jeżeli takiego wezwania nie byłó żąda Pan odsetek od dnia złożenia pozwu. Sąd wezwie Pana do wskazania aktualnego adresu bratanka, wówczas w odpowiedzi na to wezwanie pisze Pan, że jest w Belgii nie podał swego adresu, nie zna go także jego rodzina (a może Panu podadzą), składa Pan wniosek (w tej odpowiedzi) o ustanowienie dla bratanka kuratora jako dla osoby której miejsce pobytu nie jest znane. Jeżeli sąd ustanowi kuratora, )otrzyma Pan postanowienie sądu w tej sprawie), proces będzie toczył się dalej i sąd wyda wyrok. otrzymanie wyroku jest dla Pana ważne na przyszłość(żeby roszczenie się nie przedawniło) i mając ten wyrok będzie mógłPan skierować do egzekucji komorniczej (także w Belgii) jak już Pan bratanka wytropi, a może wróci do Polski.

 

Strona główna » Wierzytelność spadku. Co z nią zrobić.